Hymnus de sancta Ludmilla

Svatá Ludmilo, nechť paprsky tvého světla září na celou naši zemi! K dosažení společného cíle je třeba pracovat se skupinovou myslí. Každý hlas ctí talent a schopnosti druhých a ví, kam zapadá jeho část skládanky. Jedna mysl, jedna myšlenka, všechna srdce jako jedno. Za video děkujeme Iluzi!